PYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2020

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „Przygotowanie modeli badawczych form i foremników dla poszczególnych elementów samolotu” ZAMAWIAJĄCY: AVIONIC Sp.J. B.Kawik-L.Matuszek ul. Stary Dwór 9 43-436 Górki Wielkie Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: Prace B+R nad opracowaniem samolotu gaśniczego o nazwie AQUARIUS w innowacyjnej technologii ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020. Postępowanie nie podlega reżimowi prawnemu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.). GÓRKI WIELKIE, 31.03.2020

załącznik_nr_6_do_zapytania_ofertowego
.
Download • 313KB
załącznik_nr_5_do_zapytania_ofertowego
.
Download • 129KB
załącznik nr 4_do zapytania ofertowego_n
.
Download • 69KB
załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego
.
Download • 135KB
załącznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego
.
Download • 131KB

15 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opracowanie innowacyjnego szybowca klasy 18-metrowej z zastosowaniem innowacyjnej technologii kompozytów cienkowarstwowych. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0102/19-00 Celem projektu jest opracowanie i wdro

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „PRZEPROWADZENIE ANALIZY FLATTEROWEJ SAMOLOTU” ZAMAWIAJĄCY: AVIONIC Sp.J. B.Kawik-L.Matuszek ul. Stary Dwór 9 43-436 Górki Wielkie Zamówienie