top of page

PYTANIE OFERTOWE NR 5/POIR/2020

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „PRZEPROWADZENIE ANALIZY FLATTEROWEJ SAMOLOTU” ZAMAWIAJĄCY: AVIONIC Sp.J. B.Kawik-L.Matuszek ul. Stary Dwór 9 43-436 Górki Wielkie Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: Prace B+R nad opracowaniem samolotu gaśniczego o nazwie AQUARIUS w innowacyjnej technologii, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020. Postępowanie nie podlega reżimowi prawnemu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.). GÓRKI WIELKIE, 31 marca 2020

zapytanie ofertowe_nr_5_POIR_2020
.pdf
Pobierz PDF • 292KB
załącznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego
.
Pobierz • 161KB
załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego
.
Pobierz • 164KB
załącznik nr 4_do zapytania ofertowego_n
.
Pobierz • 69KB
załącznik_nr_5_do_zapytania_ofertowego
.
Pobierz • 156KB
załącznik_nr_6_do_zapytania_ofertowego
.
Pobierz • 304KB
załącznik_nr_7_Request_for_Quotation_N
.
Pobierz • 919KB

70 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opracowanie innowacyjnego szybowca klasy 18-metrowej

Opracowanie innowacyjnego szybowca klasy 18-metrowej z zastosowaniem innowacyjnej technologii kompozytów cienkowarstwowych. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0102/19-00 Celem projektu jest opracowanie i wdro

PYTANIE OFERTOWE NR 3/POIR/2020

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „Przygotowanie modeli badawczych form i foremników dla poszczególnych elementów samolotu” ZAMAWIAJĄCY: AVIONIC Sp.J. B.Kawik-L.Matuszek ul. Stary D

Comments


bottom of page