top of page

PYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2020

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „Zaprojektowanie, budowa modeli do prób statycznych i wykonanie prototypów do prób w locie: skrzydła oraz instalacji paliwowej w skrzydle, usterzenia poziomego, podwozia samolotu oraz budowa oprzyrządowania, a także przygotowanie programów prób naziemnych, budowa oprzyrządowania do ich przeprowadzenia oraz przeprowadzenie prób naziemnych wraz z nadzorem” ZAMAWIAJĄCY: AVIONIC Sp.J. B.Kawik-L.Matuszek ul. Stary Dwór 9 43-436 Górki Wielkie.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą: Prace B+R nad opracowaniem samolotu gaśniczego o nazwie AQUARIUS w innowacyjnej technologii, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020. Postępowanie nie podlega reżimowi prawnemu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.). GÓRKI WIELKIE, 31.03.2020

załącznik nr 2_do zapytania ofertowego_nr_1_POIR_2020
.pdf
Pobierz PDF • 127KB
załącznik nr 3_do zapytania ofertowego_nr_1_POIR_2020
.pdf
Pobierz PDF • 140KB
załącznik nr 4_do zapytania ofertowego_nr_1_POIR_2020
.docx
Pobierz DOCX • 71KB
załącznik nr 5_do zapytania ofertowego_nr_1_POIR_2020
.pdf
Pobierz PDF • 130KB
załącznik nr 6_do zapytania ofertowego_nr_1_POIR_2020
.pdf
Pobierz PDF • 123KB
załącznik nr 7_do zapytania ofertowego_1_POIR_2020_umowa warunkowa_
.pdf
Pobierz PDF • 309KB

44 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Opracowanie innowacyjnego szybowca klasy 18-metrowej

Opracowanie innowacyjnego szybowca klasy 18-metrowej z zastosowaniem innowacyjnej technologii kompozytów cienkowarstwowych. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0102/19-00 Celem projektu jest opracowanie i wdro

PYTANIE OFERTOWE NR 5/POIR/2020

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: „PRZEPROWADZENIE ANALIZY FLATTEROWEJ SAMOLOTU” ZAMAWIAJĄCY: AVIONIC Sp.J. B.Kawik-L.Matuszek ul. Stary Dwór 9 43-436 Górki Wielkie Zamówienie

Commenti


bottom of page